Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα του bacal-eco, bacal-eco.gr (στο εξής αναφερόμενη ως η “Ιστοσελίδα”).

Το bacal-eco είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση παραδοσιακά, μεσογειακά, ελληνικά συσκευασμένα τρόφιμα.Κάτοχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ατομική επιχείρηση με επωνυμία “Λαμπρόπουλος Παναγιώτης”, με έδρα την Πετρούπολη επί της οδού Νικηταρά 48 και Τ.Κ. 13231 , ΑΦΜ:039270027 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. :Β’ Περιστερίου.

Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, και στα προιόντα που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των αγοραπωλησιών υπόκεινται στους παρόντες όρους, προυποθέσεις και σημειώσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι “Όροι και Προυποθέσεις”).

Κάνοντας πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ή/και προβαίνοντας σε αγοραπωλησίες Προιόντων, αποδέχεστε όλους τους τρέχοντες Όρους και τις Προυποθέσεις, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν τη μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω της ενότητας Επικοινωνία πριν την πλοήγησή σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση μας άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.
Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ιστοσελίδα για να παρακολουθείτε τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προυποθέσεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει, αλλά ισχύει για το μέλλον. Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους/αγοραστή (στο εξής συνολικά ο χρήστης) του bacal-eco (συνολικά ή διαζευτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του bacal-eco και  γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του bacal-eco καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών καθώς επίσης και  να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής ή/και μέρος αυτής να γίνει συνδρομητικό.Επίσης η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε,αναιτιόλογα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη του bacal-eco να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του bacal-eco. H πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προυποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τα προιόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η παρούσα Ιστοσελίδα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται το bacal-eco (οι <Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες>). Το bacal-eco δεν μπορεί να ελέγξει τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους. Όταν χρησιμοποιείται τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προυποθέσεις κάθε Ιστοσελίδας.
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletter της επιχειρησής μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη και φυσικά είναι δωρεάν.

Περιγραφή συναλλαγών και υπηρεσιών
Το ηλεκτρονικό κατάστημα του bacal-eco προβάλει, προωθεί και μεταπωλεί τα προιόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Ως προμηθευτής νοείται υπό την έννοια του ν.2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και κάθε παραγωγός/συσκευαστής, εισαγωγέας/διανομέας, όπως ορίζεται σε ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις (στο εξής <προμηθευτές> χάριν συντομίας). Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προιόντα που προβάλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

Πολιτική απορρήτου
Το bacal-eco δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των πελατών της. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, όπως π.χ. για τις ανάγκες παράδοσης ενός προϊόντος, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ.. Το bacal-eco θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία της διατίθενται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας www.bacal-eco.gr (στο εξής αναφερόμενης ως «Ιστοσελίδας»), σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας
Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της ιστοσελίδας, η παρακώληση ή η με οποινδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδεται ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορέι να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου ή τη χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβλητικό ή άσεμνο.
Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να παραβιάζεται οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, να καταστρέφετε δεδομένα να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες να παραβιάζεται τη ιδιοκτησιακά δικαιώματα άλλων ατόμων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως <ανεπιθύμητο> (spam)  ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Το bacal-eco θα αναφέρει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχον υποπέσει στην αντίληψη της στς αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα γνωστοποιήσει σε αυτές τα στοιχεία της ταυτότητας σας, υπό τις προυποθέσεις του νόμου. 

Πνευματική ιδιοκτησία, λογισμικό και Περιεχόμενο
Η Ιστοσελίδα www.bacal-eco.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του bacal-eco. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία του bacal-eco και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στο bacal-eco και τους παρόχους αδείας αυτής.
Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση αδείας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείρηση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρησιακή ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από το bacal-eco.
Δεν επιτρέπεται επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίλωση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει το bacal-eco ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν διαθέτετε καμιά άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων του bacal-eco και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια του bacal-eco.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προιόντων μας, τα οποία πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προιόντων. Αυτό είναι απολύτως φυσικό δεδομένων των περιορισμών τεχνολογικών δυνατοτήτων, ακόμα και με χρήση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της φωτογραφικής απεικόνισης.
Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που το bacal-eco έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προιόντων του, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και κατά συνέπεια ενδέχεται να μην είναι ακριβή.
Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προιόντα ή λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτήν καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσεων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.
Με την παρούσα σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας, αλλά όχι άδεια λήψης ή τροποποίησης αυτής ή οποιουδήποτε μέρους της, παρα μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια του bacal-eco. Η άδεια αυτή δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχόμενου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών ή τιμών προιόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων δεδομένων, robot η παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων. Ωστόσο, ως επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα να πραγματοποιείτε δωρεάν λήψη των συνταγών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα, για προσωπική και μόνον χρήση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων,αντιγραφή,πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος της επιχείρησης μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε <μετάετικέτες> ή οποιοδήποτε  άλλο <κρυφό κείμενο> με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα του bacal-eco ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση.Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Ιστοσελίδα παύει να ισχύει.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα του bacal-eco ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.

Όροι Πώλησης
Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προιόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Κατά κανόνα παραδίδουμε προϊόντα μόνο εντός Ελλάδος και των κρατών της Ευρωπαικής Ένωσης. Για παραδόσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιθυμίας προιόντος στο τμήμα Επικοινωνία και κατόπιν εξέτασης του αιτηματός σας και τη διαδικασία έκρισης ή απορριψής του θα ενημερωθείτε για την πορεία της παραγγελίας σας με μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.Επισημαίνεται ότι το αυτοματοποιημένο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας μετά την  ολοκλήρωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας.Είναι αυτοματοποιημένο και παραλαμβάνεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της παραγγελίας σας θα ενημερώνεστε με μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο το οποίο θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία ολοκλήρωσης της παραγγελίας με την καταβολή της πληρωμής.
Ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ορισμένων προϊόντων ή η να μην επιτρέπεται καθόλου η πώληση τους. Θα λάβεται ειδοποίηση εάν προκύψει τέτοιο πρόβλημα.
Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ώς χρήστης συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής με την επιφύλαξη του άρθρου Πολιτική Απορρήτου που αναφέρεται παραπάνω. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε  όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στη φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην εταιρεία μας διαχειρίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της επιχείρησης και εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η επιχείρηση μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής σδας συγκατάθεσης που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην επιχείρηση μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτή. Εφόσον προχωρήσετε στη συνέχεια στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος υπό τους Όρους και Προυποθέσεις. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή η οποία ισχύει μόνο εντός Ελλάδος τότε θα λάβετε επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση και με την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση επιλογής <κατάθεση σε λογαριασμό> η παραγγελία θα εκτελείται μετά την πίστωση του τραπεζικού μας λογαριασμού.
Η εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται  (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως πρός την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου online παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιώνπληρωμών και δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.
Στη συνέχεια η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης (ή σε περίπτωση πολλαπλών παραδόσεων προς τις διευθύνσεις παράδοσης) που έχετε δηλώσει ή παραλαβή από το Κέντρο Διανομής μας. Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους Όρους που ακολουθούν παρακάτω.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή που υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε η επιχείρησή μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της είτε με όλους τους ανωτέρω τρόπους προκειμένου να συννενοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοικωνία μαζί σας για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας θα σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας.
Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δεσμευσή των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης, συνεπώς τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των προμηθευτών θα καθυστερεί το χρόνο αποστολής από εμάς. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί δική μας ευθύνη. Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο στις Αποστολές.
Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στο bacal-eco.gr πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που αναφέρονται ανωτέρω.
Λάβετε υπόψη ότι, λόγω της φύσης των προϊόντων μας, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος ή στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα από την παράδοση τους στο μεταφορέα. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη στην περίπτωση της πληρωμής με αντικαταβολή της παραλαβής από το χώρο διανομής μας, κατά την ημέρα παράδοσης του από τη δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης. Το bacal-eco επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση.
Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι έχουμε λάβει και αποδεχτεί την παραγγελία σας. Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων θα καταρτιστεί μόνο αφότου αγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική ή λογαριασμός σας στο paypal ή πιστωθεί ο τραπεζικός μας λογαριασμός. Σε περίπτωση αντικαταβολής ή εξόφλησης με μετρητά από το Κέντρο Διανομής μας, τα προϊόντα παραδίδονται με παρακράτηση κυριότητας (η αντικαταβολή ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Λεκανοπεδίου Αττικής) ενώ η εξόφληση με μετρητά ισχύει σε περίπτωση παραλαβής της παραγγελίας σας από το Κέντρο Διανομής μας. Σε περίπτωση <κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό> η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της επιχείρησης μας. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή ή μετρητά γίνεται μόνο σε €.  
Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας σας.
Με την αποστολή αιτήματος γαι παραγγελία συναινείτε στην λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) , να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μας μέσω της ενότητας <Επικοινωνία>. Τα μέρη συμφωνούν ότι η περιγραφόμενη επικοινωνία και ο τρόπος διεξαγωγής της καλύπτει και νόμιμες προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσης σας, γνωστοποίησης σας, επιβεβαίωσης παραγγελίας σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε τις αντιρρήσεις, ή να σας παρέχουμε διευκρινίσεις για το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει κατά τα ανωτέρω, ή για οποιονδήποτε λόγο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας μέσω του τμήματος <Επικοινωνία>.
Σε περίπτωση τηλεφωνικής σας παραγγελίας με πρωτοβουλία σας αποδέχεστε τα ακόλουθα:
  Οι κλήσεις σας, καταγράφονται για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους που εξυπηρετούν την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών σας. Ρητώς διευκρινίζεται ότι κατά την δήλωση του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας , ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που αφορά οικονομικά σας στοιχεία η καταγραφή διακόπτεται με ειδική εφαρμογή που χειρίζεται ο αρμόδιος υπάλληλος μας.
   Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον χρήστη αποστέλλονται σε αυτόν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσει στον αρμόδιο υπάλληλο. Διαφορετικά ο χρήστης αποδέχεται ότι η επιβεβαίωση της παραγγελίας που θα καταγραφεί στην τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί πλήρη απόδειξη της συνολικής παραγγελίας και του τιμήματος αυτής και ότι πληρεί τους όρους και τις προυποθέσεις.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις τηλεφωνικές Παραγγελίες άπαντες οι Όροι και οι Προυποθέσεις.

 Τιμές  
Η επιχείρησή μας διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης του bacal-eco το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην Ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και να αποσύρει  τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών του bacal-eco, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτηση της στην Ιστοσελίδα. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε πααργγείλει, θα σας ενημερώνουμε το συντομοτερο και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νεου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας ακυρώθηκε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους και Προυποθέσεις, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων σας ατόκως.
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην  Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.
Επισημαίνεται ότι κάποια προϊόντα λόγου του ότι είναι τυποποιημένα και συσκευασμένα ενδέχεται να έχουν απόκλιση μερικών γραμμαρίων στο βάρος τους ανά συσκευασία, πάντοτε όνως εντός του εύρους που περιγράφεται στην Ιστοσελίδα για μια συγκεκριμένη τιμή προϊόντος.

Υπαναχώρηση 
Όσοι χρήστες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ως καταναλωτές δύναται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 15 ημερών από την λήψη της παραγγελίας τους με την αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ή με τηλεφωνική μας ενημέρωση. Η επιχείρησή μας θα προβαίνει στην παραλαβή των προϊόντων της και θα προβαίνει και στην αντίστοιχη επιστροφή των χρημάτων.
Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα μας συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.
Επισημαίνουμε ότι τα κριτήρια για τον καθορισμό των εξαιρούμενων από τη δυνατότητα άσκησης υπαναχώρησης προϊόντων ορίζονται με βάση το νόμο όπως για παράδειγμα η ευθραυστή φύση των προϊόντων, η ευκολία αλλοίωσης τους ή η σύντομη ημερομηνία λήξης τους και έχουν καθοριστεί βάσει της συνήθους πρακτικής και βάσει των δηλώσεων και σχετικών οδηγιών συντήρησης και διατήρησης των παρασκευαστών, όπως αυτές εμφανίζονται επί των αναγραφόμενων ενδείξεων στις ετικέτες προϊόντων.
Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:
α) Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται αυστηρά εντός 15 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σας (δηλ. από την αποστολή του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με δική σας ευθύνη αποστολής και δική σας δαπάνη αποστολής στην Διεύθυνση της Έδρας μας.
β) Για να γίνει δεκτή μια επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλεται προς παραλαβή από την επιχείρησή μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα του τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και να έχουν  διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.
γ) Τα προϊόντα που επιστρέφονται, πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται από την απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο.
δ) Εφόσον πληρούνται οι όροι που αναγράφονται παραπάνω η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλλει θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμων ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.
ε) Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα έγγραφα συνοδευτικά το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα σας επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη.

Αλλαγή/Ακύρωση παραγγελίας   
Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η Επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία να μην έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή καθότι επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας ΔΕΝ είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για κανέναν λόγο, για λόγους ασφαλείας (καταπολέμηση απάτης).
Μπορείτε εφόσον είστε καταναλωτής να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται ανωτέρω ή την διαδικασία επιστροφής προιόντων που προβλέπεται στο άρθρο ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Σε περίπτωση πάντως οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με την επιχείρηση μας μέσω του τμήματος <ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ> για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αποποίηση Ευθύνης 
Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας (ως προς τα αναρτημένα προϊόντα και τις προσφερόμενες Υπηρεσίες) παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβεια του. Εκτός αν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, το bacal-eco και οι προμηθευτές του, οι πάροχοι περιεχομένου και διαφημιστές τουαποκλείουν ρητά δια της παρούσης οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είανι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό άμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων  βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας Ιστοσελίδας ή των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα μας, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας μας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που το bacal-eco έχει δώσει εμπροθέσμως.
Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.
Η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στο bacal-eco να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του bacal-eco ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

Σύνδεση στην παρούσα Ιστοσελίδα  
Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας, αλλά δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε Ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών  
Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και εικόνων τους), τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με τo bacal-eco, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με το bacal-eco. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του bacal-eco. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του bacal-eco. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων η οποία να περιέχει ουσιώδη (π.χ. τις τιμές μας και τους καταλόγους προϊόντων) μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του bacal-eco.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε το bacal-eco τους υπαλλήλους, και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της εταιρείας, η εταιρεία ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την αμέλεια της εταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσεις τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του bacal-eco στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Τροποποίηση  
Το bacal-eco έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τις Υπηρεσίες ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας

Ακυρότητα  
Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο. 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  
Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή με τις επιλογές «Μου αρέσει» του Facebook, το Twitter, Instagram, Pinterest και άλλα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά τα ζητήματα μπορείτε να τα ελέγξετε μόνο εσείς και οι πάροχοι των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όχι  το bacal-eco. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

Παραίτηση  
Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε το bacal-eco είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.
Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται στους προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι η μεταπώληση και φροντίζουμε με κάθε τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις ενέργειές μας, να τον τιμούμε. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία  
Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα, Ευρώπη.